Interface för

Interface

Dockmate TWIST kan nu kopplas till Volvo Penta IPS system. Detta medger skepparen att röra sig runt båten med bibehållen full kontroll tack vare den proportionella joysticken som ger full kontroll över  tilläggningen. Interfacet uppträder som en extra enhet i system och behöver inte kalibreras.